Портфолио
Изработка и поддръжка на интернет сайт за адвокатска кантора

НачалоПроекти

Изработката на интернет сайт на фирма, която е в сферата на професионалните услуги, на пръв поглед изглежда лесна задача. Услугите се менят от почистване на офиси и инструменти под наем до висококвалифицирани - одиторски и адвокатски, нотариални и счетоводни.

Избрахме да отделим в самостоятелна категория проектите за уеб дизайн, изработка и поддръжка на сайтове на адвокати и адвокатски кантори. Правото е сред онези сфери, които са глобални. Без значение от държавата, от произхода на фирмата и начина, по който тя извършва дейността си, законите трябва да се спазват.  

Сайтовете на адвокатски кантори са търсени както от местното население, така и от големи международни корпорации. Добрият адвокат или екип от професионални юристи, специализирани в определен тип право, са сред първите, които един бизнес трябва да осигури. Добрият уеб дизайн на сайта на адвокатскара кантора вдъхва доверие - с общото излъчване и с целостта на визия и информация.

Има два начина, по които бизнесът търси доставчиците на услуги. Първият е чрез препоръка, вторият - в интернет чрез уебсайта на кантората. Дори при наличие на препоръка, се прави проверка и за наличие на интернет сайт на адвокатската кантора. На този уебсайт са представени компетентностите, портфолио с клиенти и услуги.

Нашият опит в работата с адвокатски кантори датира от преди 2000 година. Ето и няколко интернет сайта на адвокатски кантори. Те може и да ви усмихнат, тъй като при някои уеб дизайнът се е задържал повече от 15 години.