Портфолио
Представителни

НачалоПроекти

Представителни интернет сайтове - имиджови. Създадени по конкретен повод с цел кампания. Интернет сайтове, изграждащи и подкрепящи положителния публичен имидж.

Те налагат марката и я правят разпознаваема по положителен начин сред конкурентите.
Особено важен при този тип сайтове е визията. Уеб дизайнът трябва ясно да показва продукта на фирмата и да представя неговите предимства.