Портфолио
Фейсбук приложения

НачалоПроекти

Фейсбук приложенията заемаха важно място в изграждане на популярност и доверие в бранда. Програмирали сме и сме поддържали множество игри, анкети и други. В последствие възможността и функционалността, която можеше да се използва беше редуцирана. 

Използването на Facebook login (логване с фейсбук профил) продължава да е актуално за много интернет сайтове, които изискват вход след регистрация.

Ще отбележим, че отдаваме изключително голямо значение на присъствието в социалните мрежи: Facebook, LinkedIn, Twitter, и като производна - Instagram. 

Приемаме Google My Business като изключително важно за разпознаваемостта на бранда е местната общност.