Позициониране на сайт Гугъл и Яндекс

НачалоНашите услугиПозициониране на сайт Гугъл и Яндекс

Позиционирането на сайт в търсачки и търсещи сървъри е съвкупност от дейности. Включва проучване на конкуренцията, подбор на ключови фрази, създаване на подходяща система от връзки. Тези дейности са целенасочени. Крайната цел е да се позиционира сайтът на подходящи места, по подходящи ключови фрази и с подходящи снипети.