Сайтове на адвокатски кантори - съвети

НачалоБлогСайтове на адвокатски кантори - съвети

Сайтове на адвокатски кантори - съвети Интернет сайтът на една фирма е пряко отражение на нейната дейност в ежедневието. Има случаи, в които бизнесът е изцяло уеб базиран. Наричаме го дигитален. При него всички процеси – от началното запознаване, до реализиране на сделка се извършват онлайн. Физически адрес и физически допир между страните няма.

В други случаи, какъвто е в момента стандартът, бизнесът има както онлайн, така и офлайн част. Онлайн частта по определен начин отразява и/или допълва офлайн дейността на фирмата.

Наричаме това отражение – уеб проекция. В тази проекция се изолират важните елементи, които характеризират дейността. Те могат да се опишат със средствата за изграждане на интернет сайт. Отразяват се и връзките между тези обекти. Лесното им откриване и бързият преход от един в друг са от изключително значение. Наричаме го навигация на уебсайт. Обектите са страници или статии, или други дигитални елементи, част от уебсайта.

Чрез текстовете, собственикът на интернет сайта разказва за себе си, за своя опит и за възможностите си.  И тук ще сведем изложението до коментар на определен бранш.

Какво представлява сайтът на адвокатска кантора?

Клиентът влиза в офис, в който един или няколко адвоката го посрещат и се заемат с решаването на неговия проблем. Те имат множество документи на предходни клиенти, за които може би той е чувал. Може би някой от тях е препоръчал кантората.

На пръв поглед трудно ще се открие разлика между адвокатските кантори. Какво толкова: работата им е една и съща. Има огромна разлика в културата на адвокатските дружества. Ще огледаме само интернет сайтовете.

Една често срещата грешка, която адвокатските кантори допускат след като са онлайн, е представянето на нормативната база. Те или създават специални страници, изпълнени с връзки към институции и нормативни актове, или направо ги изтеглят и ги „копират“ на сайта.

В първия случай адвокатските кантори създават изходящи препратки към други сайтове. По този начин, без да се усетят, нашите приятели подобряват мястото на институционалния сайт в резултатите от търсене на Google. Същият е ефектът при търсене на Bing и Яндекс. Едновременно с това, изходящите връзки многократно надскачат входящите.

Да разгледаме втория случай. Какво става, когато цели документи с нормативни актове са качени на интернет сайта на адвокатската кантора? Информацията е дублирана. Съдържанието на сайта се дублира с това много други уебсайтове. Предполага се, че този документ вече е качен, или предстои да бъде качен на интернет сайта на фирми с подобна дейност. Нещо повече! Първоизточникът на информацията е институцията, която генерира документа: министерство, народно събрание, община, или друго. Това означава, че сайтът на кантората се припознава като сайт „копирач“ на информация.

Препоръчваме, вместо целият нормативен акт да се копира и качва, да се напише кратко тълкуване или коментар. Дали ще е 100 или 200 думи – колкото има на сърце, защото фирмата за уеб дизайн ще осигури останала част от нужните думи. Текстът трябва да бъде представен на посетителите на сайта под формата на статия по конкретен проблем. Това действие има многостранен ефект. Разбира се, ако не е преекспонирано и разказано всичко. Казва се малко и достатъчно! Така, щото потребителите да разпознаят адвокатите като професионалисти, и да се свържат с тях по конкретния или друг проблем. Оттам насетне в кантората знаят какво да правят. Посетителите на уебсайта имат възможност да получат професионален съвет или тълкуване.

Опитът ни показва, че този тип поведение в Интернет на адвокатските кантори има ефект за привличане и задържане на потенциални клиенти. Дори те да не се нуждаят от конкретното, ако текстът е ясно и просто написан, той се запомня и след няколко месеца някой потърси услугите им. Разбира се, трябва кантората да е разпознаваема като излъчване.

Второто предимство, при писането на тълкувания и съвети, е създаването на уникално съдържание. Факторът съдържание е най-важен за класирането на предни позиции в  резултатите от търсене. Последното важи за случаите, в които интернет сайтът е технологично оптимизиран. Това означава, най-малко, чист програмен код и спазване на основните изисквания при изграждане на страниците.

Адвокатска кантора Иванова и Съдружие Адвокатска кантора Иванова и Съдружие Интернет сайт на адвокатска кантора - CiL Partners Интернет сайт на адвокатска кантора - CiL Partners Уеб дизайн и изработка на интернет сайт на адвокат Семова Уеб дизайн и изработка на интернет сайт на адвокат Семова Адвокати Бургас - денонощен адвокат по наказателно право Адвокати Бургас - денонощен адвокат по наказателно право