Уеб дизайн – за всеки виртуален проект се грижи двойка

НачалоБлогУеб дизайн – за всеки виртуален проект се грижи двойка

Уеб дизайн – за всеки виртуален проект се грижи двойка Уеб дизайн – за всеки виртуален проект се грижи двойка

Уеб дизайн е създаванe на уеб базиран обект, който е първичен или е проекция на съществуващ извън дигиталната реалност такъв.

Виртуализацията е вид проектиране, при който обект, познат в едно пространство започва своя свързан или самостоятелен жизнен цикъл в друго такова.

След като бъде създаден и инсталиран, виртуалният обект започва своето съществуване и развитие, като е възможно то да се развива аналогично на своя първообраз, ако такъв съществува, но е и твърде вероятно той да се развива по абсолютно различна траектория.

Развитието на виртуалния обект зависи от обгрижването от неговия собственик. Всъщност всеки виртуален обект има двойка родители: създател – екипът от уеб дивелопъри, както се наричат уеб разработчиците, и собственик – този, който поръчва и плаща.
Има и привнесен, този който е приел да се грижи за проекта, след началното му стартиране. Препоръчително е, грижата за проекта да е ангажимент на създателя, тъй като наемането на трета фирма означава конфликт рано или късно.

Технологичната грижа се възлага на програмистите от екипа разработчици. Те се грижа за работата на модулите, за актуалността на скриптове и съответствие с програми. Те правят доработки и подобрения по заявка на собственика. Сравними са с фирма по поддръжка на сгради. Това се прави с договор, и определено струва сума. И тази сума си струва, защото виртуалният проект ще е устойчив на земетресения.

При предварителна договорка разработчиците може да се заемат и с позициониране на виртуалния обект в уеб пространството. Малка част от това позициониране е наречено SEO (search engine optimization).

Грижите, които полага собственикът на виртуалния проект са изключително в осигуряването на пълноценна и вярна информация и графичен матетриал, и в грижа за потребителите и реализация на виртуално поръчните „реални“ услуги или стоки.

И така: тръгвайки от нещо като дефиниция на уеб дизайн, стигнахме до съвсем други дебри. Това се случва често в този занаят.

Във всеки случай вървим към тезата:

Уеб дизайн - обхваща целия процес от изследване на реален обект, до край на жизнения цикъл на виртуалния.