Какво е уеб агенция и какво е дигитална агенция

НачалоБлогКакво е уеб агенция и какво е дигитална агенция

Какво е уеб агенция и какво е дигитална агенция Ще разгледаме двете понятия уеб агенция и дигитална агенция като два набора от услуги, които се осигуряват от фирми с голям професионален опит.

Двете понятия се отнасят до две групи услуги. Te се предлагат комплексно. Когато се ползват от различни доставчици на услуги между тях трябва да има тясно сътрудничество.

Между дигитална агенция и уеб агенция съществува размита граница. Това се случва, поради бързото развитие на дигиталните бизнес услуги и нуждата от професионалисти. Има разлика в набора услуги, които двата вида агенции предоставят.

Все още съществуват малко на брой професионалисти с опит. Това затруднява работата и налага един и същи екип да избира и изпълнява набор от услуги и от двете групи, като ги предоставя комплексно.

Дигитална агенция, за какъвто вид фирми в последно време все по-често се използва понятието уеб агенция, е вид бизнес, който осигурява подкрепа на усилията на своите клиенти при използване на дигитална среда, и поема управлението на комуникациите с дигиталните медии. Дигиталните агенции поемат промотирането на бизнеса на своите клиенти и позиционирането му в дигитална среда – в Интернет.

За целите на успешната реализация, този бизнес има creative team - екип за креативно създаване на продукти и съдържание, видео и графични материали, както и екип, който разработва системи и уеб приложения, и интернет сайтове за определени цели. Тези услуги могат да са предлагани поотделно или комплексно. Няколко примера са хостинг компаниите и „фасилитаторите“, фирми за проектиране и разработка на приложения, фирми, които управляват профили и кампании в социални мрежи, и др.

Фасилитатор, според речниците, е екип или отделен човек, който осигурява / подпомага / съдейства на успешна групова комуникация. Изборът на термин е наложен от фонетичния аналог на думата. Би могло да се каже също "посредник при комуникациите" или простичкото "модератор". По определен начин, този посредник следи правилата на среща или като цяло комуникацията, нейните процедури и регламент, и по този начин дава възможност на участниците, да се конценрират върху целите и съдържанието.

Дигиталните агенции оптимизират работата на групата / екипа, като я организират съобразно целите, и я ръководят в името на по-голяма ефективност.

Да разгледаме втората група услуги в дигиталния бизнес. Уеб агенция е агенция за уеб разработки и уеб дизайн, която предоставя пълен набор от услуги в т.ч. техническа и технологична поддръжка, графичен и креативен уеб дизайн, изследване и разбиране на бизнеса и неговото разгръщане. Изключително важно е екипът на една уеб агенция да е в състояние да „влезе в обувките“ на конкретния търговец / юридическо лице / физическо лице, чийто бизнес подпомага. Това означава дългосрочно партньорство и работата като продължение на екипа на своя клиент.

Финално: бизнесът на дигитални агенции и уеб агенции ще е все по-важен за развитието на икономиката. Двете понятия се прилагат за едни и същи фирми, когато в тези фирми има специалисти както от едната, така и от другата сфера. При определени условия, важна част, от които е големият опит, този тип фирми поемат ролята на консултантски екип за дигитална трансформация.

УниБетони - фирма за производство на бетон УниБетони - фирма за производство на бетон Старкорп - търговия с парфюми и козметика, подкрепена от нас Старкорп - търговия с парфюми и козметика, подкрепена от нас Viva Clinic- медицински център в Слънчев бряг Viva Clinic- медицински център в Слънчев бряг Weddingday.bg - портал за сватбени услуги Weddingday.bg - портал за сватбени услуги DreamTravel.bg - екзотични почивки от България DreamTravel.bg - екзотични почивки от България Flagman.bg - новини от Бургас и региона Flagman.bg - новини от Бургас и региона Уеб дизайн и изработка на Builder.bg, позициониране и SEO Уеб дизайн и изработка на Builder.bg, позициониране и SEO Афиа Фармаси - уеб сайт за онлайн аптека Афиа Фармаси - уеб сайт за онлайн аптека Ротари България - Дистрикт 2482 Ротари България - Дистрикт 2482 Sauber.bg - фирма за почистване Sauber.bg - фирма за почистване