Чий глас ще звучи във Виртуалната реалност?

НачалоБлогЧий глас ще звучи във Виртуалната реалност?

Фейсбук се подготвят активно за следващото разместване на интернет пространството. Очаква се това разместване на дигиталните пластове да е равнозначно на земетресение от 9-та степен. Засилена сеизмична активност вече се наблюдава.

Компанията обаче е готова: регистрирала е над 60% повече патента за 2019, отколкото през 2018 година и 3 пъти повече от тези през 2014.

Виртуалната реалност: дали в нея ще чуваме като свой вътрешен глас този на Марк Зукърбърг, така както го чуват вече запленените в мрежата?

Много повече хората се притесняват, ако не могат да си влязат в профила, отколкото, че е спряла водата. 

В ежедневните разговори, при споменаване на термина виртуална реалност срещаме фалшиво презрителни физиономии.

Виртуалността е надграждане. Тя е реалност, която се разширява при необходимост, осигурявайки "място" за новите обекти. Виртуализацията е изградена на базата на стройна система на относителни адреси. Улицата е "Васил Левски", и разпознаването и еднозначни е, когато посочим Населеното място, Държавата, Континента + (в бъдеще) планетата. Виртуализацията разхвърля един обект на различни места, запазвайки неговата цялост и чрез алгоритъм за обратно събиране на тези части пази неговата цялост. Виртуализация се прави, в много по-ограничен мащаб, разбира се, от много десетилетия. Тя има смисъла на имотен регистър. 

От друга страна Виртуалната реалност е паралелна реалност, в която всеки обект има свой дигитален еквивалент. Тук ще се навлезе в една дълбока математическа теория, която у нас има своя растеж, благодарение на сектора, ръководен от акад. Благовест Сендов. Мир на душата му (дописано)!