Какво е система за управление на съдържанието

НачалоБлогКакво е система за управление на съдържанието

Какво е система за управление на съдържанието?

Система за управление на съдържанието (CMS) е уеб базиран софтуер, обикновено изграден на модулен принцип. От модулите на CMS се конфигурират администрации на интернет сайтове, според нуждите от общи и специфични функции.

Според общото си предназначение модулите са 2 вида: да управление на сдържанието – въвеждане и редакция, и извеждане на справки и отчети.

Според специфичното си предназначение модулите в системата за управление на съдържанието са с широка и тясна приложимост.

С широко прилагане са тези, които са често използвани и се вписват добре в различни видове интернет сайтове – управление на менюта и страници, управление на публикуване на новини.