Дигитална трансформация

НачалоУслугиПозициониране и трансформацияДигитална трансформация

Дигиталната трансформация е промяна в начина на мислене, в начина, по който даден бизнес работи, в начина, по който обслужва клиенти. Дигиталната трансформация е интегриране на дигитални технологии, обслужващи всички елементи на бизнеса.  Това е промяна в културата, и изисква организацията да се самоусъвършенства  предизвиквайки статуквото, експериментирайки и да не се притеснява от провали.